Adózás rendje

Áfa-bejelentkezés: újonnan alakuló cégeknek ezentúl nyilatkoznia kell arról is, ha az áfatörvény általános szabályai alá akar bejelentkezni, nem csak a különleges vagy eltérő szabályok alkalmazásáról. Adóigazolás kiadásának határideje újra 8 nap lesz. Becslés: bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 12 havi működést vélelmezve kell az adóalapot megállapítani. Az önellenőrzés csak akkor minősül megkezdettnek, ha az adózó az önellenőrzési bevallást legkésőbb az értesítés kézhezvétele előtti […]

Read More »

Béren kívüli juttatások

Üdülési csekk, üdülési szolgáltatás – minimálbér értékéig Étkezőhelyi vendéglátás – havi 18.000 Ft (hideg vagy meleg étel fogyasztására felhasználható – utalvány formájában utólag is adható) Internet-szolgáltatás 5.000 Ft – közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére szóló számlával is Iskolakezdési támogatás minimálbér 30%-ig Helyi utazási bérlet – munkáltató nevére szóló számla alapján Iskolarendszerű képzés költsége – […]

Read More »

Családi kedvezmény

Kedvezményezett eltartottakként – adóalap-kiegészítéssel növelt adóalapból levonva. Első és második eltartott gyermeknél 62.500 Ft az adóalap-csökkentés kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónapokként, azaz 10.000 Ft a kedvezményezett eltartottra jutó adócsökkenés havonta. Három és több eltartott gyermek esetén: 206.250 Ft/hó adóalap-csökkenés, azaz 33.000 Ft a kedvezményezett gyermekre jutó adócsökkenés. A várandós nőt is megilleti a kedvezmény a […]

Read More »

Személyi jövedelemadó

Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttómegmaradt – 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó jövedelmek esetén, így a tényleges adóterhelés: 16% * 1,27 = 20,32%. Adóalap-kiegészítés: az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóalapjának meghatározásakor kell, míg a tőkejövedelmek esetében nem kell adóalap-kiegészítéssel számolni. Az adóalap-kiegészítés 2011-ben marad 27%, míg 2012-től a felére […]

Read More »

Nemzeti Adó és Vámhivatal

2010 október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll a korábbi megyei szervezeti struktúra, ezzel egyidejűleg a másodfokú adóhatósági feladatok elvégzésére a jelenlegi régiók területén felállításra kerülnek a regionális főigazgatóságok. A jövőben az APEH hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben: első fokon az igazgatóságok, az igazgatóságok által első fokon hozott döntések tekintetében a főigazgatóságok, a főigazgatóságok által első […]

Read More »