Családi kedvezmény

Kedvezményezett eltartottakként – adóalap-kiegészítéssel növelt adóalapból levonva.

Első és második eltartott gyermeknél 62.500 Ft az adóalap-csökkentés kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónapokként, azaz 10.000 Ft a kedvezményezett eltartottra jutó adócsökkenés havonta. Három és több eltartott gyermek esetén: 206.250 Ft/hó adóalap-csökkenés, azaz 33.000 Ft a kedvezményezett gyermekre jutó adócsökkenés.

A várandós nőt is megilleti a kedvezmény a magzat fogantatásának 91 napjától.

Jogosultsági hónap az a hónap, amikor a családi pótlékot, rokkantsági járadékot folyósítják, illetve amikor a várandósság, orvosi igazolás alapján, legalább egy napig fennáll.

Az eltartottak és kedvezményezett eltartottak számát a családi pótlék szabályok alapján kell megállapítani, azzal, hogy már a magzat is, a fogantatás 91. napjától kezdődően beszámít a kedvezményezett eltartottak közé. Eltartottnak minősül a már családi pótlékra nem jogosult, de önálló keresettel nem rendelkező közoktatásban, vagy felsőoktatásban résztvevő hallgató.

A családi adókedvezmény megosztható az együtt élő házastárssal, illetve élettárssal is, abban az esetben, ha az egyedülállóknak járó magasabb összegű családi pótlékot egyik fél sem veszi igénybe.

A kedvezmény megosztható az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával, akár már az adóelőleg levonásakor is, az SZJA bevallásban érvényesített kedvezménynek nem kell igazodni az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett megosztási hányadhoz.

Adónyilatkozat (söralátét – először a 2011. adóról, 2012-ben használhatjuk): a magánszemély akkor tehet adónyilatkozatot, ha kizárólag egy munkáltatótól szerez összevont adóalapba tartozó jövedelmet, amely után a levont adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az ezer forintot nem haladja meg. További feltétel, hogy a magánszemély nem számol el tételesen költséget, más bevallási kötelezettség alá eső jövedelmet nem szerez, adókedvezményeket nem, vagy csak az adóelőlegnél érvényesítettel azonosan vesz igénybe és adójáról önkéntes pénztári, NYESZ nyilatkozatot nem ad.

Nem zárja ki azonban az adónyilatkozat megtételét, ha a magánszemély a munkáltatóján kívül más kifizetőtől is kap alkalmanként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, melyből a kifizető az adót, adóelőleget hiánytalanul levonta.

Nem pénzbeli juttatások

Megszűnik a természetbeni juttatás fogalma, helyette egyes meghatározott juttatások és a béren kívüli juttatások fogalma került. A tartalom szűkült, a kimaradó, a következőkben fel nem sorolt, és adómentesnek sem minősülő juttatások az összevont adóalap részeként adókötelesek, az adókötelezettség megállapítását a juttató és a juttatásban részesülő közötti jogviszony alapján kell megállapítani.

Megmaradó adómentes juttatások

Számítógép ingyenes vagy kedvezményes használatának biztosítása

Biztosítás korlátlanul (kockázati élet és betegség)

Sportesemény belépő jegy (évi max. 50 eFt értékben)

Lakáscélú támogatás (max 5.000.000 Ft / 5 év)