Béren kívüli juttatások

Üdülési csekk, üdülési szolgáltatás – minimálbér értékéig

Étkezőhelyi vendéglátás – havi 18.000 Ft (hideg vagy meleg étel fogyasztására felhasználható – utalvány formájában utólag is adható)

Internet-szolgáltatás 5.000 Ft – közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére szóló számlával is

Iskolakezdési támogatás minimálbér 30%-ig

Helyi utazási bérlet – munkáltató nevére szóló számla alapján

Iskolarendszerű képzés költsége – minimálbér két és félszeresét meg nem haladó értékben

Széchényi Pihenő Kártya 300.000 Ft/év értékig – kormányrendelet lesz!

Önkéntes pénztári befizetések:

nyugdíjpénztár a minimálbér 50%

egészségpénztár a minimálbér 30%

önsegélyező pénztár 30%

foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató 50%

Azonos összegbe kerülő juttatások értékéből, hogyan alakul az abban részesülő számára jutó érték:

Pénzbeli jövedelem Egyes meghatározott juttatások Béren kívüli juttatások
Bruttó bér 77.821
Levont adó, és járulék 29.432
Nettó kifizetés 48.389 66.151 84.005
Kifizető által fizetett SZJA 12.595 15.995
Járulékok 22.179 21.254
Összes költség 100.000 100.000 100.000

Reprezentáció: A juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

Üzleti ajándék: A juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott, a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). Az e feletti értékben adott üzleti ajándék mint összevont jövedelem lesz a magánszemélynél adóköteles (a jogviszony alapján, vagy egyéb jövedelem, adóalap-kiegészítés, adatszolgáltatás).

Továbbra is SZJA-mentes a társasági adóalanyok esetében a társasági adóalap növelő tételként figyelembe veendő reprezentáció és üzleti ajándék

A nyeremény, a vetélkedő díja: A nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedő és verseny nem pénzbeli díja, és a nem pénzbeli nyeremény, adója is 16%, és az adó alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,19-szerese. Az adót a kifizető kell, hogy megfizesse.

Kamatkedvezményből származó jövedelem: A kifizetőt terheli a kamatkedvezményből származó jövedelem 1,19 szerese után fizetendő 16% SZJA.

Az adóelőleghez kapcsolódó nyilatkozatok változnak – nem kell nyilatkozni az adó mértékről, de továbbra is kell a költségelszámolásról, és megmaradt a kapcsolódó bírság

Járulékváltozások:

Egyéni nyugdíjjárulék 10% lesz

Marad a NYENYI adatszolgáltatás

Nyugdíjjárulék plafon: napi 21.000 Ft – éves 7.665.000 Ft – ez még javaslat

Egészségügyi szolgáltatási járulék havi 5.100 Ft

Járulékalap a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 78.000 Ft, vagy a garantált bérminimum lesz 94.000 Ft

 

Nem lesz járulékalap a béren kívüli juttatás értéke, és EHO sincsen utána

A tevékenységre jellemző keresetre vonatkozó előírások megszűntek, mind az SZJA, mind az EHO, mind a társadalombiztosítási járulék vonatkozásában.

Már 2010. évre alkalmazható, hogy nincs SZJA és EHO kötelezettség, de még alkalmazandó a társadalombiztosítási járulék alapjánál. Itt sem lehet mulasztási bírságot megállapítani, ha helytelenül állapították meg a tevékenységre jellemző kereset értékét, de lehet késedelmi pótlékot felszámítani.

Ingatlan-bérbeadásnál megszűnik az EHO mentesség, ha a bérbeadó állandó lakóhelye a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás.

START régió – megszűnik 2011-től, utoljára ilyen jogcímen 2010 decemberében lehet megkezdeni a foglalkoztatást. START Plusz, Extra – 2011. december 31-ig indítható, 2013 végén megszűnik.

Új – a gyes-ről, gyed-ről visszatérő saját munkaerő részmunkaidős foglalkoztatása mellett egy másik részmunkaidős foglalkoztatása történjen, legalább egy évig – ekkor a járulék 20% lesz, a minimálbér kétszereséig.

Rehabilitációs hozzájárulás – a mértéke változatlan 964.500 Ft/fő.

A létszámot a KSH munkaügyi statisztikai útmutatója szerinti átlagos állományi létszám alapján kell meghatározni.

A munkavállalók megváltozott munkaképességének kritériumait, és az ezt igazoló okiratok fajtáját a törvény szabályozza, az eddigi kormányrendelet helyett, a tartalma változatlan.